HOME

Splinks | zien & zienswijze

CoreTalentsAnalyse

Assessment van KernTalenten

en begeleiding bij de kantelingen van het leven.

Assessment van KernTalenten

Kennis van je KernTalenten helpt je om de juiste keuzes te maken op alle belangrijke momenten in je leven: van studiekeuze tot loopbaan en privérelaties. Maar ook bij een (naderende) bore-out of burn-out biedt jouw persoonlijke KernTalenten constellatie inzicht in energie verliezende en energie creërende activiteiten.


Hoe worden KernTalenten bepaald?

Je ontdekt ze via een eenvoudige vragenlijst die je terug brengt naar je kindertijd

(4-12 jaar). Je favoriete speelgoed en de spelletjes die je als kind het liefst deed, zeggen alles over je kleine, halve en sterke KernTalenten. Een kind wordt immers niet creatief door met Lego te spelen (wat iedereen altijd dacht), maar speelt juist graag met Lego omdat het al creatief IS! 'Spelen met Lego' spreekt zijn aard, potentieel en intrinsieke motivatie aan, in dit geval om functionele dingen te creëren, te analyseren, hands on te werk te gaan, enzovoort.

Een CoreTalentsAnalyse bestaat uit:

  • Een intakegesprek waarin we samen de vraag verkennen en afspraken maken voor het vervolg
  • Een gesprek waarin je je eigen KernTalenten in kaart brengt
  • Een diepte-interview
  • Een uitgebreid, persoonlijk op maat gemaakt verslag
  • Het omzetten van de uitkomsten in besluiten en plannen voor de toekomst


KernTalenten bewijzen dagelijks hun nut bij het begrijpen en stroomlijnen van teamdynamiek, loopbaanbegeleiding en HR-beleid, voor studiekeuze, in het onderwijs en in alle gevallen waar keuzes moeten worden gemaakt voor zelfontwikkeling.

De CoreTalentsMethode

De CoreTalentsMethode is ontwikkeld door Danielle Krekels. Zij ontdekte dat de natuurlijke keuze voor speelgoed en spelactiviteiten van kinderen (tussen de 4 en 12 jaar)  direct te maken heeft met hun sterke aanleg. De manier waarop kinderen spelen is een veruiterlijking van hun persoonlijkheid. Uiteindelijk heeft zij 23 speelgoedgroepen weten te onderscheiden en kwam zij tot de vaststelling van 23 KernTalenten.

Marjolein Appeldoorn, aangenaam

Als CoreTalentsAnalyst, gediplomeerd coach en uitvaartverzorger werk ik op de kantelingen van het leven. Bij levensvragen, verwerking van verlies en afscheid  nemen, in de breedste zin van het woord, daar ligt mijn expertise.


Mensen in beweging brengen, weer plezier in het leven te ervaren is een privilege.

Het is belangrijk dat je verder kunt. Een CoreTalentsAnalyse kan je daarbij helpen.


Regelmatig werk ik samen met Francie Lommen.


Aangesloten bij:

CoreTalents, geregistreerd CoreTalentsAnalyst

KTAN, Beroepsvereniging KernTalentenanalisten Nederland

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg, Register Uitvaartverzorger (Werkzaam voor Keurmerkhouders)

LBvR, Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders

Nobco, Nederlandse Orde van Beroepscoaches

Splinks | zien & zienswijze


Marjolein Appeldoorn

Gecertificeerd CoreTalentsAnalyst

Register uitvaartverzorger (werkzaam voor keurmerkhouders)


06 151 07 150

info@marjoleinappeldoorn.nl

www.marjoleinappeldoorn.nl


Copyright © 2019 All Rights Reserved Splinks |  zien & zienswijze  |  Privacy